Leef Stationslocaties, kathedralen van de nieuwe tijd Blij in de Bijlmer Kust op de kaart Zuidelijke IJ-oever Amsterdam Werkgroep 2000 Servicenet Nationale Landschappen Le rouge et le noir Dagblad De Tijd Tango Milonguero Stichting Hoogbouw Industriegebouw De huid Rutten Communicatieadvies Don Giovanni The city and region success carrier Wolkenkrabbers in NY ECORYS NL Ernest Groosman NAW  Vrom Ministery Deuk in een pakje boter John Lautner Ignatiuscollege Katernen 2000 Vakblad BOUW  Waar is dingetje? Hoeksche Waard Architectuurnota 1990 Particulier opdrachtgeversschap en beeldregie ABN Amro hoofdkantoor Wonen in naoorlogse wijken Bouwcentrum Reis naar het einde van de nacht Brandpunt Logistieke Westas Nieuwbouw Tweede Kamer VNU BPA Tete Rusconi Graag of niet Arvo Pärt Verlangen naar romantische architectuur Ben Kroon Samen aan de slag met bedrijventerreinen Brabant Pers Olympisch Kwartier Durf
Interactief werken aan nota Ruimtelijke Kwaliteit

De gemeente Haarlem werkt aan een nota Ruimtelijke Kwaliteit. De nota vormt de paraplu boven allerlei ruimtelijke beleidsdocumenten, zoals structuurvisies, verkeersplannen en gebiedsplannen. De nota bevat een visie en de beoordelingscriteria voor zowel de bebouwde als onbebouwde ruimte in de gemeente Haarlem. Deze integrale benadering van ruimtelijke kwaliteit is uniek; de bestaande welstandsnota's in den lande betreffen alleen de gebouwde omgeving. Jan Rutten was betrokken bij de organisatie van een interactief e-participatietraject over de nota aan de hand van stellingen en foto's waarop mensen konden reageren. Enkele honderden bewoners uit de stad participeerden via internet. Verder was hij gespreksleider bij workshops met het bestuur en management van de gemeente en bij een informatiebijeenkomst met wijkraden, belangenorganisaties en corporaties in het architectuurcentrum ABC.