Leef Stationslocaties, kathedralen van de nieuwe tijd Blij in de Bijlmer Kust op de kaart Zuidelijke IJ-oever Amsterdam Werkgroep 2000 Servicenet Nationale Landschappen Le rouge et le noir Dagblad De Tijd Tango Milonguero Stichting Hoogbouw Industriegebouw De huid Rutten Communicatieadvies Don Giovanni The city and region success carrier Wolkenkrabbers in NY ECORYS NL Ernest Groosman NAW  Vrom Ministery Deuk in een pakje boter John Lautner Ignatiuscollege Katernen 2000 Vakblad BOUW  Waar is dingetje? Hoeksche Waard Architectuurnota 1990 Particulier opdrachtgeversschap en beeldregie ABN Amro hoofdkantoor Wonen in naoorlogse wijken Bouwcentrum Reis naar het einde van de nacht Brandpunt Logistieke Westas Nieuwbouw Tweede Kamer VNU BPA Tete Rusconi Graag of niet Arvo Pärt Verlangen naar romantische architectuur Ben Kroon Samen aan de slag met bedrijventerreinen Brabant Pers Olympisch Kwartier Durf
Springfields voor de Veenkoloniën

Door een nieuwe techniek om landbouwgrond te beregenen en in te zaaien, kunnen in de Veenkoloniën honderden nieuwe banen worden geschapen. De adviesbureaus Ecorys, Aequator, Vista en JanRutten.com maakten in het kader van de EO-Wijers prijsvraag een plan met zwaaiarmen tussen de 400 en 700 meter en een bereik van 54 hectare, de zogenaamde Springfields. De techniek wordt al toegepast in landen als de Verenigde Staten, Spanje en Frankrijk. Door moderne sensor- en GPS-techniek worden de mogelijkheden sterk uitgebreid. Daardoor nemen de opbrengsten van zetmeelaardappelen per hectare toe met
€ 750 per jaar en bij klimaatverandering zelfs met € 1600. De Springfields maken ook een ruimere gewaskeuze mogelijk en de ontwikkeling van hoogwaardige voedselgewassen voor biobased economy, waaruit vezels, kleurstoffen of medicijnen gewonnen worden.

Duurzaam watersysteem
De Springfields hebben grote impact op het landschap. Vanuit de lucht gezien maken de zwaaiarmen ronde circels terwijl de hoeken van de landbouwgrond vrij blijven. Dit sluit aan bij de nieuwe regels van Europa om zeven procent van de grond braak te laten liggen. De hoeken lenen zich voor de bouw van windturbines en biomassainstallaties en voor recreatief gebruik van de bewoners in de omgeving. Zo ontstaat er een nieuw soort agro-energielandschap dat past bij het pionierskarakter van de Veenkoloniën.

Verder wordt een duurzaam watersysteem voorgesteld door te stoppen met de invoer in de zomer van grote hoeveelheden water uit het IJsselmeer en afvoer in de winter richting Lauwersmeer. Dit is mogelijk door het water in het Hunzedal en in de ondergrond vast te houden en via de Springfields zuinig om te gaan met de beregening van de grond. Vernatting van het Hunzedal biedt interessante mogelijkheden voor recreatie en nieuwe woonmilieus.

Perspectief door kracht
Het plan van de adviesbureaus sluit naadloos aan op het recente rapport ‘Perspectieven door kracht’ van de Commissie Landbouw van de Veenkoloniën. De bureaus willen op korte termijn samen met innovatieve landbouwbedrijven, hoogwaardige industrie en kennisinstellingen in de regio de Springfield-techniek verder ontwikkelen en experimenten starten. Ook gaan ze met de overheid en bevolking in gesprek over de inpassing in het landschap en kansen voor leefbaarheid. Meer informatie is te vinden op de www.springfields.nl.