Leef Stationslocaties, kathedralen van de nieuwe tijd Blij in de Bijlmer Kust op de kaart Zuidelijke IJ-oever Amsterdam Werkgroep 2000 Servicenet Nationale Landschappen Le rouge et le noir Dagblad De Tijd Tango Milonguero Stichting Hoogbouw Industriegebouw De huid Rutten Communicatieadvies Don Giovanni The city and region success carrier Wolkenkrabbers in NY ECORYS NL Ernest Groosman NAW  Vrom Ministery Deuk in een pakje boter John Lautner Ignatiuscollege Katernen 2000 Vakblad BOUW  Waar is dingetje? Hoeksche Waard Architectuurnota 1990 Particulier opdrachtgeversschap en beeldregie ABN Amro hoofdkantoor Wonen in naoorlogse wijken Bouwcentrum Reis naar het einde van de nacht Brandpunt Logistieke Westas Nieuwbouw Tweede Kamer VNU BPA Tete Rusconi Graag of niet Arvo Pärt Verlangen naar romantische architectuur Ben Kroon Samen aan de slag met bedrijventerreinen Brabant Pers Olympisch Kwartier Durf
ZeroWasteLab

Samen met recyclingbedrijf Icova en adviesbureau Elcid werkt JanRutten.com aan de ontwikkeling van het ZeroWasteLab. Het wastelab vormt een methodiek om bedrijven te begeleiden bij het minimaliseren van afval- en reststromen en deze zoveel mogelijk te hergebruiken als grondstof voor nieuw activiteiten en producten (waardecreatie). Bewustwording van de eigen afvalstromen bij het management van organisaties vormt stap 1 van de aanpak. Daarna volgt een intensief en interactief traject van proces- en gedragsverandering. Zero Waste vormt tot slot een mooi instrument om bedrijven modern en duurzaam te branden. Momenteel lopen gesprekken met bedrijven en overheden gesproken om de methodiek toe te passen op bedrijfs- en gebiedsniveau.