Leef Stationslocaties, kathedralen van de nieuwe tijd Blij in de Bijlmer Kust op de kaart Zuidelijke IJ-oever Amsterdam Werkgroep 2000 Servicenet Nationale Landschappen Le rouge et le noir Dagblad De Tijd Tango Milonguero Stichting Hoogbouw Industriegebouw De huid Rutten Communicatieadvies Don Giovanni The city and region success carrier Wolkenkrabbers in NY ECORYS NL Ernest Groosman NAW  Vrom Ministery Deuk in een pakje boter John Lautner Ignatiuscollege Katernen 2000 Vakblad BOUW  Waar is dingetje? Hoeksche Waard Architectuurnota 1990 Particulier opdrachtgeversschap en beeldregie ABN Amro hoofdkantoor Wonen in naoorlogse wijken Bouwcentrum Reis naar het einde van de nacht Brandpunt Logistieke Westas Nieuwbouw Tweede Kamer VNU BPA Tete Rusconi Graag of niet Arvo Pärt Verlangen naar romantische architectuur Ben Kroon Samen aan de slag met bedrijventerreinen Brabant Pers Olympisch Kwartier Durf
Logistieke innovatiemotor


Samen met het Kennislab Westas organiseerde JanRutten.com dit voorjaar in Pakhuis de Zwijger het congres ‘Logistiek, innovatiemotor MRA’. Aanleiding vormde de recente toekomstvisie 2030 van de Amsterdam Logistics Board en de vier strategische agenda’s: keteninnovatie, ruimte&infra, human capital en marketing. Op het congres werd de logistieke opgave verbonden met grote maatschappelijke uitdagingen als de sterke groei van metropolitaine gebieden en ‘stromen’ (mensen, energie, afval, water, toerisme e.d.) en de betekenis voor de Metropoolregio Amsterdam van de circulaire economie. Aan het slot van het congres overhandigde Jos Nijhuis, CEO Schiphol, het Manifest Westas aan regionale bestuurders.