Leef Stationslocaties, kathedralen van de nieuwe tijd Blij in de Bijlmer Kust op de kaart Zuidelijke IJ-oever Amsterdam Werkgroep 2000 Servicenet Nationale Landschappen Le rouge et le noir Dagblad De Tijd Tango Milonguero Stichting Hoogbouw Industriegebouw De huid Rutten Communicatieadvies Don Giovanni The city and region success carrier Wolkenkrabbers in NY ECORYS NL Ernest Groosman NAW  Vrom Ministery Deuk in een pakje boter John Lautner Ignatiuscollege Katernen 2000 Vakblad BOUW  Waar is dingetje? Hoeksche Waard Architectuurnota 1990 Particulier opdrachtgeversschap en beeldregie ABN Amro hoofdkantoor Wonen in naoorlogse wijken Bouwcentrum Reis naar het einde van de nacht Brandpunt Logistieke Westas Nieuwbouw Tweede Kamer VNU BPA Tete Rusconi Graag of niet Arvo Pärt Verlangen naar romantische architectuur Ben Kroon Samen aan de slag met bedrijventerreinen Brabant Pers Olympisch Kwartier Durf
NDSM, omgekeerde wereld

De NDSM-werf in Amsterdam-Noord heeft begin 2014 een visie op de toekomst 'Werk aan de werf' gepresenteerd. Bouwstenen voor de visie vormden bijdragen van Felix Rottenberg, Willem Ellenbroek en Jan Rutten. NDSM heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een van de meest succesvolle creatieve hotspots van Amsterdam met zo’n 200 kunstenaars, ateliers en verschillende evenementen. De werf oefent een grote aantrekkingskracht uit op bedrijven en ontwikkelaars in de regio. In 2013 is de Amsterdam Marina opgeleverd, grote bedrijven en organisaties als HEMA, MTV en Greenpeace hebben hun hoofkantoor op NDSM. Voor het Westelijke deel van het werfterrein zijn woningbouwplannen ver gevorderd. Vraag van stichting NDSM is hoe bestaande en nieuwe activiteiten te combineren om het authentieke, ruige karakter van het gebied te bewaren. Volgens Jan Rutten moet de werf niet alleen willen voortborduren op bestaande activiteitein, maar juist aansluiting zoeken bij nieuwe ontwikkelingen buiten de eigen deur (‘Omgekeerde wereld’) die passen bij de sfeer van de werf als ‘vrijstaat’. Zo kan worden aangesloten op de oude industriële traditie, door de voormalige scheepswerf niet alleen te positioneren als creatieve broedplaats voor kunstenaars maar ook ruimte te creëren voor kleinschalige bedrijvigheid zoals in de maakindustrie (3D-Printing e.d.) en de circulaire economie. Het woningbouwprogramma moet aansluiten bij stedelijke bewoners met eigen initiatief, zoals in de vorm van cocreatie en CPO.
Voor de verschillende essays: http://www.ndsm.nl/story/selfmadefuture/#publicaties