Leef Stationslocaties, kathedralen van de nieuwe tijd Blij in de Bijlmer Kust op de kaart Zuidelijke IJ-oever Amsterdam Werkgroep 2000 Servicenet Nationale Landschappen Le rouge et le noir Dagblad De Tijd Tango Milonguero Stichting Hoogbouw Industriegebouw De huid Rutten Communicatieadvies Don Giovanni The city and region success carrier Wolkenkrabbers in NY ECORYS NL Ernest Groosman NAW  Vrom Ministery Deuk in een pakje boter John Lautner Ignatiuscollege Katernen 2000 Vakblad BOUW  Waar is dingetje? Hoeksche Waard Architectuurnota 1990 Particulier opdrachtgeversschap en beeldregie ABN Amro hoofdkantoor Wonen in naoorlogse wijken Bouwcentrum Reis naar het einde van de nacht Brandpunt Logistieke Westas Nieuwbouw Tweede Kamer VNU BPA Tete Rusconi Graag of niet Arvo Pärt Verlangen naar romantische architectuur Ben Kroon Samen aan de slag met bedrijventerreinen Brabant Pers Olympisch Kwartier Durf
Amsterdam Logistics

Hoe kan de MRA als logistiek knooppunt in de toekomst zijn concurrentiepositie behouden en versterken? Daarover gaat de visie van de Amsterdam Logistic Board 'Amsterdam Logistics, connecting markets' die zomer 2014 is uitgebracht. Jan Rutten was verantwoordelijk voor de redactie van de visie. 
Logistiek en Groothandel vormen een van de pijlers onder economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Met een toegevoegde waarde van € 16,5 mld (Economische Verkenningen Amsterdam 2012) waren logistiek en groothandel samen zelfs de belangrijkste sector in de regio. Door toenemende mondiale concurrentie staat de positie van de de MRA als logistiek knoopunt onder druk. Door verschuiving van de wereldhandel naar het Oosten en opkomende continenten komt Nederand in de periferie te liggen. Ontwikkelingen als e-commerce, 3D-printing, de circulaire economie en de energietransitie vormen zowel een kans als bedreiging voor de logistiek in de MRA en de positie van grote logistieke spelers als Schiphol, Havenbedrijf Amsterdam en Greenport Aalsmeer.  
In opdracht van SADC heeft Jan Rutten begin 2014 een Quick Scan uitgevoerd waarin kansen en bedreigingen voor de komende decennia in kaart werden gebracht. De Quick Scan vormde de follow-up van de conferentie ‘Logistiek, motor van de economie in de MRA’ die Jan Rutten in oktober 2013 organiseerde in Pakhuis de Zwijger namens SADC, Havenbedrijf Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Schiphol en provincie Noord-Holland. De Quick Scan vormt een van de bouwstenen voor de nieuwe Logistieke Visie van de Amsterdam Logistic Board. 
In de afgelopen jaren is de logistiek een belangrijk werkgebied geworden voor JanRutten.com. Jan Rutten heeft als adviseur c.q. redacteur o.a. gewerkt aan: Ruimtelijk-Economische Visie Schipholregio (Bestuursforum Schiphol), Mainport Holland motor van de economie (min, V&W), Investeren in de Logistieke Westas (SADC) en de Havenvisie 2030 (Havenbedrijf Amsterdam).