Leef Stationslocaties, kathedralen van de nieuwe tijd Blij in de Bijlmer Kust op de kaart Zuidelijke IJ-oever Amsterdam Werkgroep 2000 Servicenet Nationale Landschappen Le rouge et le noir Dagblad De Tijd Tango Milonguero Stichting Hoogbouw Industriegebouw De huid Rutten Communicatieadvies Don Giovanni The city and region success carrier Wolkenkrabbers in NY ECORYS NL Ernest Groosman NAW  Vrom Ministery Deuk in een pakje boter John Lautner Ignatiuscollege Katernen 2000 Vakblad BOUW  Waar is dingetje? Hoeksche Waard Architectuurnota 1990 Particulier opdrachtgeversschap en beeldregie ABN Amro hoofdkantoor Wonen in naoorlogse wijken Bouwcentrum Reis naar het einde van de nacht Brandpunt Logistieke Westas Nieuwbouw Tweede Kamer VNU BPA Tete Rusconi Graag of niet Arvo Pärt Verlangen naar romantische architectuur Ben Kroon Samen aan de slag met bedrijventerreinen Brabant Pers Olympisch Kwartier Durf
Europa, zorg dat je erbij bent

Voor veel bedrijven in de bouw- en vastgoedsector is Europa een ver-van-mijn-bedshow. Europa staat voor nog meer regelgeving en sinds kort voor bodemloze putten in zuidelijke lidstaten. Onbekend is vaak dat de EU de afgelopen jaren een stevige bijdrage heeft geleverd aan talloze programma’s en projecten in de sfeer van stedelijke ontwikkeling, bouw en vastgoed. Een nieuwe periode EU-geld en subsidies komt eraan, met meer accent op bijdragen uit revolving funds, energie en innovatie. In het artikel gaan Damo Holt en Sacha Koppert van Ecorys in op de kansen en mogelijkheden van het EFRO-programma. Koppert en Holt verwachten dat het totale directe EU-budget voor stedelijke ontwikkeling, bouw en vastgoed tot 2020 kleiner zal zijn dan in de lopende periode (2007-2013). Het lijkt er op dat EFRO in belangrijke mate zal focussen op innovatie, duurzaamheid en energie, en op projecten van het midden- en kleinbedrijf. Dit betekent dit niet dat er voor de bouw- en vastgoedsector geen muziek meer zit in Europa. Veel bouwers zijn ook MKB-bedrijven; innovatie en duurzaamheid is ook hun zaak. Verder kan er met MKB-bedrijven uit andere sectoren worden samengewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die vaak ook een bouwcomponent hebben: van laboratoria tot domotica of energie- of zorgvoorzieningen. Bouwers en vastgoedbedrijven moeten over hun eigen grenzen heenkijken, in een vroegtijdig stadium innovatieve partners zoeken en samen op de EU afstappen. Dus zorg dat je erbij bent.