Leef Stationslocaties, kathedralen van de nieuwe tijd Blij in de Bijlmer Kust op de kaart Zuidelijke IJ-oever Amsterdam Werkgroep 2000 Servicenet Nationale Landschappen Le rouge et le noir Dagblad De Tijd Tango Milonguero Stichting Hoogbouw Industriegebouw De huid Rutten Communicatieadvies Don Giovanni The city and region success carrier Wolkenkrabbers in NY ECORYS NL Ernest Groosman NAW  Vrom Ministery Deuk in een pakje boter John Lautner Ignatiuscollege Katernen 2000 Vakblad BOUW  Waar is dingetje? Hoeksche Waard Architectuurnota 1990 Particulier opdrachtgeversschap en beeldregie ABN Amro hoofdkantoor Wonen in naoorlogse wijken Bouwcentrum Reis naar het einde van de nacht Brandpunt Logistieke Westas Nieuwbouw Tweede Kamer VNU BPA Tete Rusconi Graag of niet Arvo Pärt Verlangen naar romantische architectuur Ben Kroon Samen aan de slag met bedrijventerreinen Brabant Pers Olympisch Kwartier Durf
Welstand in Amstelveen, van smaakpolitie naar smaakmaker

In het kielzog van het dereguleringsbeleid van de rijksoverheid besloot besloot de gemeente Amstelveen een paar jaar geleden een nieuwe weg in te slaan met haar welstandstoezicht. Motto: van smaakpolitie naar smaakmaker. In opdracht van de gemeente werkte Jan Rutten vanuit Ecorys Communicatie met Kim van Eerde en Anne Luijten aan een aanpassing van het welstandsbeleid. Inzet was het verminderen van overbodige dan wel onduidelijke regels en stroomlijnen van bestaande processen. Veel irritatie van de burger heeft niet zozeer te maken met de regels sec, maar met onbegrip over het hoe en waarom en met niet-transparante procedures. Snelle ambtelijke afhandeling van standaardingrepen, mandatering van leden van de Welstandscommissie en samenvoegen van de Welstands- en Monumentencommissie in een nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vormden dan ook de hoofdpunten van het nieuwe beleid.
In het kielzog van deze aanpak, werd besloten de bestaande Welstandsnota opnieuw te redigeren. Inzet was burgers beter inzicht te geven in het ruimtelijk beleid van de gemeente en de kwaliteit van de verschillende buurten en wijken in Amstelveen: wat is er mooi dan wel karakteristiek aan een wijk. Kennis van en inzicht in de geschiedenis, ontwerpuitgangspunten en beleid versterken het draagvlak voor het welstandtoezicht bij de burger. In 2012 heeft Jan Rutten de laatste redactionele hand gelegd aan 'Welstand in Amstelveen'. Welstand in Amstelveen bestaat uit een algemene brochure over het ruimtelijk beleid van Amstelveen en algemene ciriteria voor gebouwen en openbare ruimte. Verder zijn er 17 gebiedsbrochures met specifieke criteria en 9 brochures voor standaardingrepen, zoals over dakkapellen, zonnepanelen, uitbouwen en erf- en perceelafscheidingen. Welstand in Amstelveen is in een kleine oplage gedrukt en is tevens te downloaden vanaf de website van de gemeente www.amstelveen.nl.
l