Leef Stationslocaties, kathedralen van de nieuwe tijd Blij in de Bijlmer Kust op de kaart Zuidelijke IJ-oever Amsterdam Werkgroep 2000 Servicenet Nationale Landschappen Le rouge et le noir Dagblad De Tijd Tango Milonguero Stichting Hoogbouw Industriegebouw De huid Rutten Communicatieadvies Don Giovanni The city and region success carrier Wolkenkrabbers in NY ECORYS NL Ernest Groosman NAW  Vrom Ministery Deuk in een pakje boter John Lautner Ignatiuscollege Katernen 2000 Vakblad BOUW  Waar is dingetje? Hoeksche Waard Architectuurnota 1990 Particulier opdrachtgeversschap en beeldregie ABN Amro hoofdkantoor Wonen in naoorlogse wijken Bouwcentrum Reis naar het einde van de nacht Brandpunt Logistieke Westas Nieuwbouw Tweede Kamer VNU BPA Tete Rusconi Graag of niet Arvo Pärt Verlangen naar romantische architectuur Ben Kroon Samen aan de slag met bedrijventerreinen Brabant Pers Olympisch Kwartier Durf
Aanvraag Postcodeloterij

Servicenet Nationale Landschappen heeft eind september 2012 een aanvraag ingediend bij de Postcodeloterij voor ondersteuning van projecten in de nationale landschappen en nationale parken. Servicenet trekt daarbij op met het Samenwerkingsverband Nationale Parken.  De 20 nationale landschappen en 20 nationale parken beslaan circa 25 procent van het grondgebied van Nederland en vormen samen ‘de mooiste plekken’ van ons land.
De afgelopen maanden heeft het programmabureau van Servicenet Nationale Landschappen waarvan Jan Rutten deel uitmaakt, hard gewerkt aan de aanvraag. Landschappen en parken hebben een breed palet projectvoorstellen (38) ingediend. De aanvraag voor ondersteuning vanuit de Postcodeloterij betreft niet het normale technisch beheer van natuur en landschap. Dit is en blijft, ondanks de bezuinigingen, de taak van overheden en terreinbeheerders. De projecten richten zich vooral op beleving, ontsluiting, educatie en participatie. Ze variëren van de aanleg van een vogelboulevard tot een kunstroute, gastvrijheid programma’s voor toeristisch-recreatieve ondernemers of scholenprogramma’s voor kinderen. De mogelijke meerjarige ondersteuning door de Postcodeloterij vormt tevens een belangrijke input voor een nieuw financieringsfonds voor nationale landschappen en parken dat momenteel met Nationaal Groenfonds wordt ontwikkeld. In het fonds komt ‘geefgeld ’(Postcode, giften, sponsoring e.d.) en ‘leengeld’ dat laagrentend  en revolverend in projecten wordt weggezet via bestaande of nieuw op te zetten regionale gebiedsfondsen.  Meer informatie: www.servicenetnationalelandschappen.nl .