Leef Stationslocaties, kathedralen van de nieuwe tijd Blij in de Bijlmer Kust op de kaart Zuidelijke IJ-oever Amsterdam Werkgroep 2000 Servicenet Nationale Landschappen Le rouge et le noir Dagblad De Tijd Tango Milonguero Stichting Hoogbouw Industriegebouw De huid Rutten Communicatieadvies Don Giovanni The city and region success carrier Wolkenkrabbers in NY ECORYS NL Ernest Groosman NAW  Vrom Ministery Deuk in een pakje boter John Lautner Ignatiuscollege Katernen 2000 Vakblad BOUW  Waar is dingetje? Hoeksche Waard Architectuurnota 1990 Particulier opdrachtgeversschap en beeldregie ABN Amro hoofdkantoor Wonen in naoorlogse wijken Bouwcentrum Reis naar het einde van de nacht Brandpunt Logistieke Westas Nieuwbouw Tweede Kamer VNU BPA Tete Rusconi Graag of niet Arvo Pärt Verlangen naar romantische architectuur Ben Kroon Samen aan de slag met bedrijventerreinen Brabant Pers Olympisch Kwartier Durf
Nieuw fonds voor natuur en landschap

Servicenet Nationale Landschappen is een initiatief van de bureaus Investeren in ruimte, Vista, Ecorys, WUR/Alterra en JanRutten.com. Servicenet ondersteunt de 20 nationale landschappen met hun marketing, ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, kennisuitwisseling en gebiedsontwikkeling. Achtergrond vormen het beleid van het Rijk om de verantwoordelijkheid voor de planologische bescherming en de financiering van de nationale landschappen te decentraliseren naar de provincies. Op 13 juni organiseerden Servicenet Nationale Landschappen en het Samenwerkingsverband Nationale Parken een symposium in Kootwijk waar de intentie werd uitgesproken om de handen ineen te slaan en samen te werken aan aantrekkelijke plannen en projecten voor landschappen en parken. Speerpuntproject vormt het opzetten van een nationaal fonds voor de financiering van natuur en landschap dat samen met Nationaal Groenfonds wordt ontwikkeld. Dit fonds moet gaan bestaan uit leengeld en geefgeld dat via gebiedsfondsen beschikbaar komt voor de kwaliteitsontwikkeling, marketing, educatie etc. Zie het verslag op www.servicenetnationalelandschappen.nl