Leef Stationslocaties, kathedralen van de nieuwe tijd Blij in de Bijlmer Kust op de kaart Zuidelijke IJ-oever Amsterdam Werkgroep 2000 Servicenet Nationale Landschappen Le rouge et le noir Dagblad De Tijd Tango Milonguero Stichting Hoogbouw Industriegebouw De huid Rutten Communicatieadvies Don Giovanni The city and region success carrier Wolkenkrabbers in NY ECORYS NL Ernest Groosman NAW  Vrom Ministery Deuk in een pakje boter John Lautner Ignatiuscollege Katernen 2000 Vakblad BOUW  Waar is dingetje? Hoeksche Waard Architectuurnota 1990 Particulier opdrachtgeversschap en beeldregie ABN Amro hoofdkantoor Wonen in naoorlogse wijken Bouwcentrum Reis naar het einde van de nacht Brandpunt Logistieke Westas Nieuwbouw Tweede Kamer VNU BPA Tete Rusconi Graag of niet Arvo Pärt Verlangen naar romantische architectuur Ben Kroon Samen aan de slag met bedrijventerreinen Brabant Pers Olympisch Kwartier Durf
Ontwerpen in het MIRT

In 2007 is het meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) geïntroduceerd. Met het MIRT werkt het Rijk samen met de regio’s aan een economisch sterk, duurzaam en bereikbaar Nederland. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de rijksadviseur voor de Infrastructuur Ton Venhoeven, hebben de samenwerkende bureaus Enno Zuidema Stedenbouw, Studio Platz, Veenebos en Bosch Landschapsarchitecten en Ecorys Communicatie het rapport ‘Ontwerpen in het MIRT’ opgesteld. Hierin wordt, mede aan de hand van concrete cases, aangegeven hoe het ontwerp een centrale rol kan spelen binnen de gebiedsagenda en de verschillende fasen van MIRT-projecten: verkenningsfase, planuitwerkingsfase, realisatiefase en beheerfase. Door ruimtelijke ambities en agenda’s te vertalen in beelden wordt het mogelijk modellen te vergelijken en beelden met elkaart te delen. ‘Ontwerpen helpt’ is het motto van het rapport. Ontwerpen is dus meer dan alleen een plaatje van het eindresultaat, het is ook een middel om tot resultaat te komen. Het ontwerp speelt daarmee door de hele gebiedsagenda heen een belangrijke rol in de communicatie tussen partijen en het genereren van draagvlak. Vanuit Ecorys formuleerde Jan Rutten de aandachtspunten voor de communicatie in de verschillende fasen. Ook adviseerde hij hoe rol en belang van het ontwerp als communicatiemiddel bij vaak technische projectmedewerkers, zoals van Rijkswaterstaat, tussen de oren te krijgen.