Leef Stationslocaties, kathedralen van de nieuwe tijd Blij in de Bijlmer Kust op de kaart Zuidelijke IJ-oever Amsterdam Werkgroep 2000 Servicenet Nationale Landschappen Le rouge et le noir Dagblad De Tijd Tango Milonguero Stichting Hoogbouw Industriegebouw De huid Rutten Communicatieadvies Don Giovanni The city and region success carrier Wolkenkrabbers in NY ECORYS NL Ernest Groosman NAW  Vrom Ministery Deuk in een pakje boter John Lautner Ignatiuscollege Katernen 2000 Vakblad BOUW  Waar is dingetje? Hoeksche Waard Architectuurnota 1990 Particulier opdrachtgeversschap en beeldregie ABN Amro hoofdkantoor Wonen in naoorlogse wijken Bouwcentrum Reis naar het einde van de nacht Brandpunt Logistieke Westas Nieuwbouw Tweede Kamer VNU BPA Tete Rusconi Graag of niet Arvo Pärt Verlangen naar romantische architectuur Ben Kroon Samen aan de slag met bedrijventerreinen Brabant Pers Olympisch Kwartier Durf
Cursus Offertes winnen

Samen met collega Piethein Stassen ontwikkelde Jan Rutten voor Ecorys NL de incompany-cursus ‘Offertes winnen’. De cursus in de vorm van eendaagse seminar is bedoeld voor onderzoekers en adviseurs van Ecorys die veel offertes (gaan) maken. De cursus bestaat uit een aantal blokken: analyse van de vraag/kennis/beleving van de opdrachtgever, structuur van de offerte, stijl/spelling, vormgeving/visualisatie en presentatievormen. De cursus start met een filmpje met korte interviews van opdrachtgevers die hun mening geven over de beste offerte. Aan het slot van de cursus worden gezamenlijk do’s and dont’s geformuleerd die medewerkers met hun collegae bespreken. Aandachtspunten: houdt rekening met de verschillende lezers van de offerte (specialisten, adviseurs, eindbeslissers) en zorg ervoor dat ze allemaal aan hun trekken komen. Een wervende samenvatting die inspeelt op de belangen en beleving van de opdrachtgever - liefst ook als aparte flyer vormgegeven - werkt goed voor de snelle lezer. En begin het interne offertetraject, meteen na de eerste brainstormsessie, met een bondig startdocument met een scherpe visie op inhoud en proces. Dit document werkt als leidraad voor de teamleden die onderdelen van de offerte uitwerken.