Leef Stationslocaties, kathedralen van de nieuwe tijd Blij in de Bijlmer Kust op de kaart Zuidelijke IJ-oever Amsterdam Werkgroep 2000 Servicenet Nationale Landschappen Le rouge et le noir Dagblad De Tijd Tango Milonguero Stichting Hoogbouw Industriegebouw De huid Rutten Communicatieadvies Don Giovanni The city and region success carrier Wolkenkrabbers in NY ECORYS NL Ernest Groosman NAW  Vrom Ministery Deuk in een pakje boter John Lautner Ignatiuscollege Katernen 2000 Vakblad BOUW  Waar is dingetje? Hoeksche Waard Architectuurnota 1990 Particulier opdrachtgeversschap en beeldregie ABN Amro hoofdkantoor Wonen in naoorlogse wijken Bouwcentrum Reis naar het einde van de nacht Brandpunt Logistieke Westas Nieuwbouw Tweede Kamer VNU BPA Tete Rusconi Graag of niet Arvo Pärt Verlangen naar romantische architectuur Ben Kroon Samen aan de slag met bedrijventerreinen Brabant Pers Olympisch Kwartier Durf

Drs. Jan RuttenEigenzinnig, praktisch en creatief

Na een loopbaan als adviseur bij Werkgroep 2000, hoofdredacteur van het tijdschrift BOUW en directeur/uitgever Technische Tijdschriften bij VNU Business Publications, begon ik in 1992 mijn eigen bedrijf: Rutten Communicatieadvies, een adviesbureau gespecialiseerd in de communicatie en marketing rond vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling. In 2002 heb ik het bureau verkocht aan de Ecorys Groep en maakte ik acht jaar deel uit van de directie van Ecorys Nederland. Per 1 januari 2012 ben ik opnieuw voor mezelf begonnen in JanRutten.com. bv. 

Speerpunt van mijn activiteiten betreffen vraagstukken rond de positionering en branding van organisaties en projecten in de 'groene' en 'rode' wereld en op het vlak van de logistiek. Kennis van zaken, inhoudelijk en communicatief, vormt het vertrekpunt voor mijn activiteiten. Ik vervul vaak een intermediaire rol in de communicatie tussen professionele partijen onderling en tussen professionele partijen en andere maatschappelijke stakeholders.  Daarbij komt een uitgebreid relatienetwerk me goed van pas: van rijksoverheid tot provincies, gemeenten, bedrijfsleven, adviseurs en belangenorganisaties. 

Rode draad in mijn werk vormt het vertalen van complexe opgaven in heldere visies, aantrekkelijke formats en praktische, communicatieve oplossingen: van integrale gebiedsontwikkelingen tot fusies van corporaties, ruimtelijke tenders of implementatie van landelijk of regionaal beleid. Vanuit mijn journalistieke achtergrond ben ik gespecialiseerd in de redactie van scherpe en wervende teksten en de productie van middelen: van magazines tot persberichten, websites of audiovisuele presentaties. Ook word ik vaak gevraagd als voorzitter/moderator van symposia, workshops en expertmeetings. Ik werk samen met een breed palet aan vaste partners: procesmanagers, marktonderzoekers, vormgevers, fotografen of webbouwers.  

Daarnaast heb ik de afgelopen decennia allerlei innovatieve (eigen) initiatieven ontwikkeld, zoals Stichting Hoogbouw (1983), Platform Openbare Ruimte (2009) en Servicenet Nationale Landschappen (2011). Als directeur van een eigen bedrijf, directielid bij Ecorys en bestuurslid van verschillende organisaties heb ik veel ervaring met de aansturing en bewaking van lastige processen en organisaties. Motto: eigenzinnig, praktisch en creatief.