Leef Stationslocaties, kathedralen van de nieuwe tijd Blij in de Bijlmer Kust op de kaart Zuidelijke IJ-oever Amsterdam Werkgroep 2000 Servicenet Nationale Landschappen Le rouge et le noir Dagblad De Tijd Tango Milonguero Stichting Hoogbouw Industriegebouw De huid Rutten Communicatieadvies Don Giovanni The city and region success carrier Wolkenkrabbers in NY ECORYS NL Ernest Groosman NAW  Vrom Ministery Deuk in een pakje boter John Lautner Ignatiuscollege Katernen 2000 Vakblad BOUW  Waar is dingetje? Hoeksche Waard Architectuurnota 1990 Particulier opdrachtgeversschap en beeldregie ABN Amro hoofdkantoor Wonen in naoorlogse wijken Bouwcentrum Reis naar het einde van de nacht Brandpunt Logistieke Westas Nieuwbouw Tweede Kamer VNU BPA Tete Rusconi Graag of niet Arvo Pärt Verlangen naar romantische architectuur Ben Kroon Samen aan de slag met bedrijventerreinen Brabant Pers Olympisch Kwartier Durf
De stichting Platform Openbare Ruimte wil een impuls geven aan het publieke debat over ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte. Doel: een aantrekkelijke en duurzame kwaliteit van de openbare ruimte. Najaar 2012 organiseert het Platform een symposium over tijdelijkheid als planningsinstrument voor een nieuwe tijd. 
Bestuur: Wienke Bodewes, Peter Dordregter, Adri Duivesteijn, Helen van Duin, Jan Rutten, Roel Steenbeek, Willem Verbaan.

www.platformopenbareruimte.nlJan Rutten was sinds 2002 als directeur/managing-partner van Ecorys Rutten Communicatieadvies verbonden aan Ecorys, een internationaal onderzoeks- en adviesbureau met vestigingen in Nederland, Engeland, België, Hongarije, Rusland, Spanje en Polen. Ecorys levert onderzoeks- en adviesdiensten aan klanten binnen en buiten Nederland en is gespecialiseerd in economische, ruimtelijke en sociale ontwikkeling. Sinds 1 januari 2012 werkt Jan Rutten weer voor zichzelf, maar blijft als associate-partner bij Ecorys betrokken.
www.ecorys.nlSamen staan we sterk is het motto van Servicenet Nationale Landschappen. In Servicenet werken overheden, belangenorganisaties, marktpartijen en kennisinstellingen samen om de Nationale Landschappen als een 'sterk merk' op de kaart te zetten. Servicenet zet zich in om de economische basis te verstevigen en meer partijen bij de uitvoering te betrekken. Begin 2012 is de stichting Servicenet Nationale Landschappen opgericht met gedeputeerde Bart Krol van Utrecht als voorzitter. Samen met Lennart Graaff (Investeren-in-ruimte), Pieter Veen (Vista), Michel Briene (Ecorys) en Arjan Koomen (WUR/Alterra) maakt Jan Rutten (JanRutten.com) deel uit van het programmabureau van Servicenet. 
www.servicenetnationalelandschappen.nl

Opdrachtgevers
2010-2013
(o.a. Ecorys NL)

 • Stichting Hoogbouw
 • SADC
 • Gemeente Amstelveen
 • Able2
 • Schiphol Area Development Company (SADC)
 • Projectbureau IJ-oevers Amsterdam
 • Gemeente Haarlem
 • Aannemingsbedrijf De Langen & Van den Berg
 • Building Business
 • Ballast Nedam Projectontwikkeling
 • ASR Vastgoedontwikkeling
 • DRO Amsterdam
 • Bouwfonds Ontwikkeling
 • Agentschap NL
 • Provincie Zuid-Holland
 • De Key/Principaal
 • Ministerie Verkeer & Waterstaat
 • Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB)
 • Ministerie VROM
 • SIR-55
(Zie ook CV onder Profiel)Partners